Loading

Confidenţialitatea, prelucrare şi gestionarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea datelor.

S.C. Globiz Group SRL înregistrează numai informaţiile cu caracter personal oferite voluntar de către VIZITATOR/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata şi completata, S.C. Globiz Group SRL are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENTII. S.C. Globiz Group SRL respecta dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

S.C. Globiz Group SRL nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENTI (nume, adresă, telefon sau adresa de poştă electronica) (numite în continuare "Date Personale") exceptând situaţia în care UTILIZATORII/CLIENTII ei înșiși comunica aceste date. Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI şi completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENTII declară ca sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a S.C. Globiz Group SRL şi îşi dau acordul expres şi neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate şi utilizate pentru:

 • • Activităţi de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea S.C. Globiz Group SRL şi a terților cu care S.C. Globiz Group SRL are relaţii de orice natură) la adresele de e-mail comunicate către S.C. Globiz Group SRL,
 • • Participarea la concursuri, promoții,
 • • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc),
 • • Statistici interne necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi imaginii SITE-ului şi pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități şi servicii noi;
 • • Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale SITE-ului,
 • • Cercetări de piaţă,
 • • Urmărirea datelor de vânzări.

S.C. GLOBIZ GROUP SRL poate face cunoscute aceste informaţii în cadrul dealerilor şi agenţilor săi pentru activităţile menționate mai sus. FURINIZOR-ul nu va dezvălui nici un fel de informaţie despre UTILIZATORII/CLIENTII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în aceasta privinţa. În acelaşi timp însă, poate dezvălui informaţii şi date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. Conform Legii nr. 677/2001.

UTILIZATORII/CLIENTII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiției (art. 18).

Totodată, aceştia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care va privesc şi să solicitați ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata la sediul S.C. GLOBIZ GROUP SRL. În timpul vizionarii SITE-ului, S.C. GLOBIZ GROUP SRL va putea stoca anumite informaţii pe pagina UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informaţii vor fi sub forma unui fişier "Cookie" sau a unui fişier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajută S.C. GLOBIZ GROUP SRL să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor şi preferinţelor UTILIZATORILOR/CLIENTILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot şterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenţionare înaintea primirii unui astfel de fişier.

S.C. GLOBIZ GROUP SRL recomanda UTILIZATORILOR/CLIENTILOR să consulte instrucţiunile browser-ului sau fişierul de ajutor pentru a afla mai multe informaţii despre aceste funcţii.

S.C. Globiz Group SRL., în calitate de autor, proprietar şi administrator al website-ului www.rouge-avenue.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci în cursul utilizării acestui website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezentul Regulament de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website denotă acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare şi a Regulamentului de confidențialitate ale firmei noastre de către utilizator.

Colectarea de date cu caracter personal

S.C. Globiz Group SRL cu acordul dumneavoastră poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.rouge-avenue.ro cere informații prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “contact de afaceri”.

Datele cu caracter personal colectate le folosim în următoarele scopuri:

 • • Pentru a ne asigura de relevanța paginii web faţă de nevoile dumneavoastră.
 • • Pentru a vă livra buletinele de știri şi înștiințări despre evenimentele sau produsele pe care le-ați solicitat sau aţi achiziționat.
 • • Pentru a ne ghida în crearea şi publicarea conținutul cel mai adecvat pentru dvs.
 • • Pentru a vă asigura accesul la porţiunile cu acces limitat ale site-ului.

S.C. Globiz Group SRL colectează informații şi le prelucrează statistic cu privire la paginile accesate în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.

S.C. Globiz Group SRL poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
 • • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Dacă acest lucru este cerut de lege, în cazuri justificate S.C. Globiz Group SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către organele abilitate.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

S.C. Globiz Group SRL nu comercializează, nu schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.rouge-avenue.ro în următoarele scopuri:

 • • facturare produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră
 • • livrarea acestora

Securitatea datelor colectate

S.C. Globiz Group SRL utilizează tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Minori

S.C. Globiz Group SRL nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. S.C. Globiz Group SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, doar dacă sunt achiziționate de către un adult.

Termeni şi condiții de utilizare

Va rugăm să accesați şi secțiunea Termeni şi condiţii de utilizare care se aplică, de asemenea, accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Conformitate cu legislaţia

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. Globiz Group SRL S.R.L.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul S.C. Globiz Group SRL